neděle 7. února 2010

Intuice

Otázka: Co je intuice?

Eckhart Tolle:  Mohlo by se říci, že intuice je jakýsi druh poznání, ale nevíte, jak jste ho získali. Něco víte, ale nevíte, jakou cestou jste došli k tomu, co víte. Je to náhlý vzestup vědomí nebo vědení něčeho, ale „nevím, jak to, že to vím“. Tam, kde vznikne intuice, funguje nekonceptuální inteligence.

Intuice nepřichází myšlením, ani logikou. Přichází cestou, kterou nedokážeme vysvětlit. Je úzce spjata s kreativitou a inspirací. Inspirace pochází z téhož místa. Je vám dána. Je dána velkým umělcům, hudebníkům, spisovatelům, a také velkým vědcům, kteří učinili hluboké revoluční objevy – například Einstein. Einstein měl „cítění“ své teorie relativity. Dříve, než ji mohl plně dokázat, již věděl, že je pravdivá. Přišla k němu intuice. Samozřejmě, než k tomu došlo, měl za sebou mnoho myšlení.

Někdy hodně přemýšlíte, a pak náhle vás už myšlení nikam dále nevede, takže přestanete přemýšlet, jdete ven a párkrát se zhluboka nadechnete. Nebo jdete ven do přírody a posadíte se pod strom. A náhle přijde intuice. Něco, co k vám nemohlo přijít skrze myšlení.

Pro každého člověka je životně důležité, aby měl kontakt s vnitřním místem, odkud vychází intuice, protože jinak jste omezeni hranicemi své konceptuální mysli.

Jinak je váš život pouhé opakování a žádné nové myšlenky nemohou přijít. Pokud jde o novou a čerstvou myšlenku, přichází z místa, odkud pochází veškerá kreativita – a v podstatě je to vnitřní klid. Pokud můžete být třeba jen na chvíli v klidu, pak je možnost, že zde vzejde nějaká intuitivní věc v podobě myšlenky nebo spontánní věci, kterou řeknete, a sami jste překvapeni. Možná potřebujete něčí radu nebo pomoc, a spíše než si myslet: Měl bych tomu člověku pomoci. Co mu mám dále říct? byste se měli spíše zklidnit, poslouchat, dívat se. A náhle se stane, že něco řeknete. Je to intuitivní. Náhle přijde vyšší inteligence a použije vaši mysl.
Tomu se říká intuice. Uvědomte si, že je to základem veškerých tvůrčích aktivit, všech skutečně tvůrčích. Vnímání je něco, co přichází zvnějšku, a intuice přichází zevnitř. Je zajedno s tím, kým jste, je to inteligence samotná.

Nejsnadnější způsob, jak rozvíjet intuici, je rozvíjet schopnost čas od času se zklidnit. Spíše než se pokoušet rozvíjet intuici, jděte na místo, odkud veškerá intuice pochází. Nemusíte si dělat starosti, jestli budete více intuitivní, když se více soustředíte na zklidnění. Nejsou nutná dlouhá období klidu, ale mějte ve svém životě chvilky klidu, tak, aby každý den byl jimi protkán .

Můžete prostě zavřít oči a jednou dvakrát se zhluboka nadechnout. Vlastně ani nemusíte zavírat oči, ale když někoho posloucháte nebo se na něj díváte, prociťujte svůj dech. Prociťujte vnitřní život ve svém těle.
Když se díváte na obrazovku počítače, podívejte se na okamžik stranou, nebo zavřete na chvilku oči, a vědomě se jednou dvakrát nadechnete. To vás přivede ke zklidnění.

Ať jste kdekoli, všude jsou příležitosti pro chvilku klidu. A to je životně důležité, protože jinak je váš život nevyrovnaný. Pokud nenajdete klid, máte jenom aktivitu – jednu věc za druhou. A to nepřetržitě zakrývá vaši potenciální schopnost intuice. Hledejte momenty ticha. To může dělat i ten nejzaměstnanější člověk. Když jedete domů, jedete do práce, každý semafor je výzva ke klidu. Je tolik příležitostí ke klidu. Klid je místem, odkud přichází intuice.